Lundi 8 h 30 et samedi 22 h 30
Animation: Dany Bentz

Émission du lundi 20 novembre

Émission du lundi 27 novembre

Émission du lundi 4 décembre